• Baseskoledebatten i media - hvem mener hva og hvorfor? 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;4 (1), Academic article, 2011)
   Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nett-mediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte ”baseskoledebatten”. Denne analysen viser ...
  • Digitalisering som statlig avdidaktisering av klasserommet 

   Skagen, Kaare (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(6), Academic article, 2014)
   En storstilt innføring av datamaskiner i videregående skole og ungdomsskolen er de siste to tiårene gjennomført uten faglig gjennomtenkning av konsekvensene av dataentusiaster i allianse med nasjonale og regionale politiske ...
  • Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen. 

   Eriksen, Tove Brita (Spesialpedagogikk;48(7), Academic article, 2012)
   Tilpasset opplæring er et viktig opplærings- og utdanningsprinsipp (Opplæringsloven 2011, § 1-3, LK 06) i den grunnleggende utdanningen skolen gir, og som skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. I hvilken ...
  • Hvordan introduseres og videreutvikles kunnskap om vannets kretsløp i norske lærebøker for grunnskolen? 

   Hansen, Pål J. Kirkeby (Nordic Studies in Science Education;8 (2), Academic article, 2012)
   The water cycle is introduced at grade 3 in science textbooks. The topic is continued at grades 6/7, and further developed at grades 8/9 both in science and geography textbooks. The water cycle is one of the “big ideas in ...