• Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen? Forskningsbaserte forslag 

      Ferguson, Leila Eve; Krange, Ingeborg (Norsk pedagogisk tidsskrift;2-2020 || Årgang 104, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-26)
      Til tross for fokus på kritisk tenkning som en nødvendig ferdighet, er det få som har kommet med tiltak for hvordan lærere kan støtte utvikling av denne typen tenkning blant elever i den norske skolen. Vi tar et grep om ...