• Akershusmuseet= : synliggjøring av Akershusmuseet 

   Huseby, Hanne (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn for prosjektet er at Akershusmuseets hovedkontor og avdeling Strømmen, ønsker en større bevisstgjøring av museets tilstedeværelse og funksjon hos innbyggere på Strømmen og for museumsavdelingene. Akershusmuseet ...
  • Apto customizable furniture system 

   Aglen, Jakob (Master thesis, 2011)
   Apto brukertilpasset møbel system. Et forsøk på å inkorporere kvaliteter ved manuelt håndverk i en mindre serieproduksjon. Med en rekke tilpassningsmuligheter, før produksjon, kan møbelet bli alt fra sofabord i stuen, ...
  • ARTUr: augmented reality technology in architecture and urban planning: En studie i produktutvikling med metoden participatory design 

   Moen, Åsta (Master thesis, 2011)
   Augmented reality er en teknologi i rask utvikling og med økende antall bruksområder. AR-Lab AS er et firma som arbeider med å kommersialisere denne teknologien og bringe den ut på markedet. Gjennom et tett samarbeid med ...
  • AV MED FOR Sandefjord 

   Bonden, Mari (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven omhandler hvordan design kan være med å styrke små, lokale bedrifter. Metoder og designteorier basert på å skape aktiviteter, produkttilknytning, og opplevelser er brukt for å hjelpe bedriftene til ...
  • Blodgiverens interne dyrespråk: hvordan skape motivasjon slik at blodgivere blir lenge hos blodbanken? 

   Rømo, Marte Synnøve (MAPD;2016, Master thesis, 2016)
   Today hospitals don´t manage to registered new blood donors at the same speed as the increase in the need of blood products. Therefore, Norwegian blood banks have to drain blood donors more time than other countries we can ...
  • Caliente Vena : hvordan designe en frittstående peis til brukere i andre kulturer ved bruk av scenarioutvikling i designprosessen 

   Oskarsen, Heidi; Altmann, Beate (Master thesis, 2009)
   Bakgrunnen for prosjektet var at Jøtul AS ønsket at vi skulle designe en frittstående peisovn til Øst- Europa, Frankrike, Italia og Spania. Det å designe til andre kulturer var en oppgave som var interessant. Jøtul AS ...
  • Clothes and consumer behaviour: changing consumers purchase through raising awareness for durability 

   Brokstad, Vanessa Myrtle (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   This master’s thesis has been about how we, as consumers, can be better equipped to make purchases for long-lasting clothes, to do so, we must change our behavior. The first priority is to reduce the growing consumption ...
  • Design Actifesto: Design som verktøy for motvirkning av strukturell ulikhet og myndiggjøring av underpriviligerte 

   Kalsnes, Ingvild Hansson (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen har som formål å skape bevissthet om designeres rolle i å motvirke strukturell ulikhet gjennom egen designpraksis. Prosjektet peker på fraværet av en diskurs som anerkjenner designfaget som politisk, ...
  • Design av en bærbar plasmabrenner 

   Olsen, Bjarne Oppedal (Master thesis, 2009)
   Masteroppgaven avholdes ved Høgskolen i Akershus i samarbeid med Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), prototypeverksted. Rapporten omhandler design av en bærbar plasmabrenner tenkt brukt i antiterror sammenheng hos politi ...
  • Design av en ny type motorsykkel 

   Celius, Levi Lynau; Sivertsen, Arnt Kåre (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   Kulturen rundt motorsykkel er i dag låst fast i et gammelt og velletablert system. Systemet består av ulike motorsykkelsegmenter. Blant disse er: Cruiser, Adventure, Cafe racer, duel-sport, Racing, og Touring. De ...
  • Design of a very Norwegian jewellery collection 

   Longden, Edward (MAPD;2011, Master thesis, 2011)
   A study into cultural identity, cultural communication and branding within the jewellery design sector. This paper aims to garner an understanding of what it is to be Norwegian, what are the identifiers of the nation, ...
  • Design og utvikling av søk- og redningsdrone 

   Shahinian, Nima J. (MAPD;2016, Master thesis, 2016)
   This thesis is written as part of the Master’s program in Product Design at Oslo and Akershus Uni- versity College in spring 2016. The thesis investigates the design and development of a rescue drone / UAV (Unmanned aerial ...
  • Developing a formal and functional language for catering equipment 

   Jacoby, Julia (Master thesis, 2011)
   Developing a formal and functional language for catering equipment. In the catered event a meal becomes a carefully orchestrated occurrence. Foods are carefully displayed on platters, knives are polished, and glasses clear, ...
  • Estetiske virkemidler for en bærekraftig fremtid 

   Løken, Anette Kristin (Master thesis, 2010)
   Oppgavens mål har vært å foreta en diskusjon av begrepene anvendelse, estetikk og bærekraft. Denne diskusjonen har ikke til hensikt å gi entydige svar på hvordan et fremtidig produkt kan kommunisere intensjoner om bærekraft. ...
  • FABEL - Designet for å la bruker skape 

   Hustad, Sigrid (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   This report describes the process of developing a gender neutral figure-toy concept with emphasis on encouraging the user to be creative. The process consists of a research phase that maps out the users habits around the ...
  • Fold it 

   Evje, Bente Frette (Master thesis, 2011)
   Konseptet går ut på å designe et produkt med utgangspunkt i hengsler som funksjon. Jeg har valgt å designe et bord, og i den forbindelse kommer hengslene frem i et nytt design. Hengselen og dens egenskap er funksjonell og ...
  • Gamified rehabilitation service designed for stroke patient 

   Li, Cong (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
  • Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes 

   Scott, Cathrine (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken ...
  • Hverdagsobjekter med en skulpturell appell: form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt 

   Bergsaker, Andreas Ferdinand Riise (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som avs- luttende del av mastergradstudiet i produktde- sign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), våren 2015. I oppgaven har man prøvd å belyse hvordan hverdagsobjekter med en ...
  • Igloo - an unplugged space in an online home 

   Gaustad, Anne Kathrine (Master thesis, 2010)
   Igloo – an unplugged space in an online home. Our age in affluent society is deeply defined by access to information, communication and privileges of a great variety of choices on all levels. The information technological ...