• Ovn til matlaging i utviklingsland 

      Kilde, Lene (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
      Under utplasseringsperioden før jul var jeg tre måneder i Uganda. Det var under dette oppholdet jeg ble kjent med problematikken rundt matlagingssituasjonen på lansbygda i Uganda. Kvinnene lagde i stor grad mat over bål. ...