• Hverdagsobjekter med en skulpturell appell: form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt 

   Bergsaker, Andreas Ferdinand Riise (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som avs- luttende del av mastergradstudiet i produktde- sign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), våren 2015. I oppgaven har man prøvd å belyse hvordan hverdagsobjekter med en ...
  • Interaksjon og lek i sentrum 

   Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...