• Mat på asylmottak 

      Stene, Trude Anita (MAEH;2013, Master thesis, 2013)
      Flukt fra krig, forfølgelse og katastrofer er grunner til at mennesker flytter fra hjemlandet sitt (Helsedirektoratet, 2009). Per 1. januar 2012, bodde det 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge (Statistisk ...