• Kosthold og matsikkerhet blant asylsøkere på asylmottak i Norge 

   Mauno, Dawid Tadeusz (MAEH;2018, Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Studier viser at asylsøkere i asylmottak spiser ensidig og er matusikre. Manglende matlagingskunnskap, dårlig økonomi og språkvanskeligheter kan føre til matusikkerhet og en økning i bruk av billig og usunn mat. ...
  • Mat på asylmottak 

   Stene, Trude Anita (MAEH;2013, Master thesis, 2013)
   Flukt fra krig, forfølgelse og katastrofer er grunner til at mennesker flytter fra hjemlandet sitt (Helsedirektoratet, 2009). Per 1. januar 2012, bodde det 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge (Statistisk ...