• Ny nordisk kost. En tilpasning til Valdres 

      Sollien, Marthe (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
      Ny nordisk kost er et konsept som setter fokus på nordiske råvarer. Konseptet vil fremme disse råvarene for at de nordiske landene skal bli flinkere til å utnytte egne ressurser, etter å ha blitt inspirert fra andre land ...