• Omsetning av økologisk mat i dagligvarehandelen 

      Kielland, Ellen (Master thesis, 2011)
      Bakgrunn. Etterspørsel og interesse for økologisk mat i Norge er økende. Omsetningen av økologisk mat i Norge er likevel lav sammenlignet med andre nordiske land og i forhold til offentlige myndigheters mål om 15 prosent ...