• Nutrition literacy hos sykepleierstudenter 

      Dalane, Jorån Østerholt (Master thesis, 2011)
      Sykepleiere har en sentral rolle i ernæringsarbeidet i helsevesenet. Både i forebygging og behandling, og i å veilede pasienter i bruk av kostholdsinformasjon. Nutrition literacy (NL) handler om evne og ferdigheter i å ...