• Akupunktur som smertelindring i fødsel 

   Johansen, Susanne P. (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Formålet med denne studien er primært å oppsummere forskning om akupunkturens effekt som smertelindring i fødsel. Problemstilling: «Hvilken effekt gir akupunktur under fødsel som smertelindring?» Metode: ...
  • Hva kjennetegner normale og unormale fosterbevegelser i tredje trimester: En systematisk litteraturstudie 

   Seiersten, Pernille Smeby; Fuglestad, Emilie (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne systematiske litteraturstudien er å bidra med en kunnskapsoversikt over hva som kan forventes av fosterbevegelser i tredje trimester, samt hvordan unormale fosterbevegelser kan kjennetegnes. ...
  • Jordmors opplevelser etter traumatiske fødsler 

   Husøy, Ragnhild; Høye, Hilde Moi (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke opplevelser jordmødre har i etterkant av en traumatisk fødsel. Metode: Et systematisk søk etter kvalitative studier, i utvalgte databaser, identifiserte syv relevante ...
  • Kvinners opplevelse av ammeutfordringer 

   Bjelkarøy, Eirin Stenerud; Melby, Tine (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med studien var å utforske hvordan ammeutfordringer oppleves for kvinner. Metode: Gjennom systematiske litteratursøk etter kvalitative studier identifiserte vi relevante studier som så på kvinners ...
  • Oppfølging av sfinkterskade og bruk av St. Marks skåringsverktøy: En systematisk litteraturstudie med en kvantitativ tilnærming 

   Bull, Nina Beate; Neverdal, Dagrun (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Formålet med oppgaven er å belyse temaet oppfølging av kvinner som har fått en sfinkterskade under fødsel og hvordan dette kan fanges opp av helsetjenesten ved hjelp av St. Marks skåringsverktøy. Studien ønsker å ...