• Utdanningsvalg 

      Trøen, Vigdis (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
      Utdanningsvalg – Educational choices Masterarbeidet er en studie av hvilke faktorer elever anser som betydningsfulle når de velger utdanning, og hva som påvirker dette utdanningsvalget. Problemstillingen for masterarbeidet ...