• Elevers syn på faget utdanningsvalg 

   Tyskerud, Anne-Mette (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
   Vi er i en tid der det stort behov for personer med yrkeskompetanse i Norge, og det er derfor viktig å rekruttere elever til yrkesfaglige utdanningsprogram. Som faglærer på et yrkesfaglig utdanningsprogram, ønsket jeg å ...
  • Hvilken betydning har det for fellesfagstudenter å få innsikt i de yrkesfaglige programområdene i sitt lærerstudium? Hvordan kan dette bidra til å redusere frafall i den videregående skole? 

   Wilesvik, Heidi Karin (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Etter innføring av kunnskapsløftet er det satset stort på å redusere frafall av elever på de yrkesfaglige programområdene. Dette ble gjort ved blant annet å innføre faget utdanningsvalg på ungdomsskole trinnet. Ved å gi ...
  • Ja takk begge deler - ikke enten eller. En oppgave om fagutdanning og yrkesidentitet 

   Hestsveen, Unni (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
   Det er et økende behov for fagarbeidere i helse- og oppvekstsektoren i samfunnet men det er relativt få elever som velger å fullføre en påbegynt fagutdanning innen Helse- og oppvekstfaget. Hvilket forhold er det mellom hva ...
  • Jenter fra faget utdanningsvalg til teknologiske yrkesfag 

   Nilsen, Kjell Ove (MAYP;2022, Master thesis, 2022)
   Girls in choice of education to practical technology jobs This master's thesis deals with the school- subject “education choices”, role- models, girls and their choice of education in the 8- 10 grade of junior high school. ...
  • Tilrettelegging av læretid for helsefagarbeiderelever 

   Brødremoen, Marit (MAYP;2019, Master thesis, 2019)
   Mange vg2 helsefagarbeiderelever ved skolen jeg arbeider på velger å gå videre på påbygg og ikke som helsefaglærlinger, dette forundrer meg. Denne tendensen stemmer godt overens med nasjonale tall. Problemstilling: ...
  • Unge voksne - utdanning, gjennomføring og karriere 

   Thøgersen, Bente; Baardseth, Arild (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
   Rapporten ”Unge voksne – utdanning, gjennomføring og karriere” er bygget på undersøkelser gjort på elever som startet ved en videregående samme år som innføringen av Kunnskapsløftet. Undersøkelsen er gjort i juni 2011, fem ...
  • Utdanningsvalg 

   Trøen, Vigdis (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
   Utdanningsvalg – Educational choices Masterarbeidet er en studie av hvilke faktorer elever anser som betydningsfulle når de velger utdanning, og hva som påvirker dette utdanningsvalget. Problemstillingen for masterarbeidet ...