• Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching 

      Røise, Petra Hoogenboezem (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven handler om hvilken profesjonell kompetanse som anvendes ved coaching av ungdom. Første delen av oppgaven gir et teoretisk perspektiv på coaching og sammenligner det med rådgiving og veiledning. I tillegg ser ...