• Betydningen av arbeidserfaring for skoleprestasjon 

      Veel, Vegard (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er min undring over noen få elevers sterke motivasjon for å prestere på skolen. Jeg ønsket å identifisere faktorer som påvirket denne gode prestasjonen for å se om noe kunne være overførbare ...