• Arbeid og livskvalitet: hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid? 

      Fretheim, Kristin Rønning (Master thesis, 2010)
      I dette prosjektet er det forsket på problemstillingen: "Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?" Rapporten gir et lite historisk tilbakeblikk på overgangen fra HVPU til det som i dag er VTA. Verdien av VTA har i ...