• Minoritetsspråklige i eldreomsorgen 

      Formofetten, Gerd (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Dette er en masteroppgave i yrkespedagogikk. Problemstillingen er "hvordan kan språkopplæringen bidra til å ansette minoritetsspråklige på sykehjem eller i hjemmebasert omsorg". Jeg brukte kvalitativ metode, semistrukturert ...