• Øyet som ser Vurdering og vektlegging av tverrfaglig praktisk eksamen 

      Andersen, Elin Johanne; Rasmussen, Stina (Master thesis, 2023)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan den praktiske delen av tverrfaglig eksamen på vg2 ambulansefag/helsearbeiderfag blir vurdert og vektlagt. Tverrfaglig praktisk eksamen er en obligatorisk eksamen ...