• Didaktiske valg i valgfag programmering 

      Tiller, Marita (MAIKT;2019, Master thesis, 2019)
      Målet med denne forskningen er å studere hvilke didaktiske valg lærere gjør i faget valgfag programmering, og hvorfor de velger som de gjør. Forskningsspørsmålet er: Hvilke didaktiske valg tar lærere med formell og ...