• En kvalitativ undersøkelse om bruk av digital teknologi på fritiden 

   Walstad, Elin Birgitte (Master thesis, 2021)
   Problemstilling: «Hvordan blir ulike digitale teknologier brukt i barnefamilier?» Bakgrunn: Samfunnet vårt er i stadig endring på grunn av tekniske fremskritt over hele verden. Dette påvirker våre barn, og foreldre må ...
  • Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon? 

   Sandum, Camilla; Swensen, Håkon (Master thesis, 2018)
   Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet ...