• Design av en ressursbank som bidrar til delingskultur 

      Albjerk, Helge (Master thesis, 2022)
      Denne studien ser på hvordan man kan designe en digital ressursbank som skal bidra til deling av undervisningsmateriale blant lærere som underviser i kunst- og håndverk. Masteroppgaven er todelt, der den ene delen består ...