• LMS - et egnet verktøy for formativ vurdering? 

   Holmén, Per; Sameien, Lars Petter (Master thesis, 2016)
   I denne studien søker vi å finne svar på hvordan formativ vurdering kan gjøres gjennom læringsplattformer, og hvordan designet støtter dette. Gjennomgang av tidligere forskning avdekker at det foreligger få undersøkelser ...
  • Underveis i Google Drive: Læreres opplevelse av en LMS som vurderingsverktøy 

   Nordberg, Nils Håkon; Sæbøe, Ingebjørg (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven har som mål å gi innsikt i læreres opplevelse av bruken av et digitalt vurderingsverktøy. Problemstillingen lyder: Hvordan opplever lærere å bruke Google Drive som vurderingsverktøy? Gjennom belysning ...