• Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon? 

      Sandum, Camilla; Swensen, Håkon (Master thesis, 2018)
      Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet ...