• Digital vurdering og tilbakemelding i fremmedspråk 

      Skuterud, Amund; Johansson, Viktor (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: I april 2023 lanserte Kunnskapsdepartementet ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. En av ambisjonene for digital praksis i grunnskole og videregående skole, er at avgjørelser ...