• Arbeidsdeling i barnehagen – en kritisk realistisk case studie 

      Bergseth, Kristin (Master thesis, 2014)
      Prosjektets forskningsspørsmål er "hvordan arbeidsoppgaver fordeles på avdelingsnivå i barnehagen og hva som ligger til grunn for fordelingen". Forskningsspørsmålet knyttes til barnehagelærernes profesjonsidentitet samt ...