• Kunst og kontroll: Norsk teater i endring etter kulturløftet? 

      Gran, Mathis Junker (Master thesis, 2014)
      I 2005 lanserte Stoltenberg II regjeringen Kulturløftet som en del av den rødgrønne regjeringsplattformen Soria-Moria-erklæringen. Én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kunst- og kultur innen 2014. I 2005 utgjorde ...