• Lean i forvaltningen : verktøy, trend eller symbol? 

      Alshbib, Loubna; Ulvin, Kim (Master thesis, 2013)
      Nivået av interesse for Lean som et middel til endring og forbedring i offentlig sektor har vært høy og virker å være tiltagende. I denne oppgaven har vi forsøkt å svare på problemstillingen: Hvorfor er Lean innført og ...