• Veteranpolitikk:Fra statlig initiativ til lokal iverksetting 

      Huitfeldt, Mia Nicoline (Master thesis, 2020)
      Denne studien omhandler iverksetting av offentlig politikk. I 2014 oppfordret Regjeringen de kommuner med et antall veteraner til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner. Det denne studien har undersøkt ...