• Kultur som strategi i stedsutvikling? : Drammen – en casestudie 

      Wilhelmsen, Eli Kristin (Master thesis, 2012)
      Masteroppgaven handler om å bruke kultur som bevisst strategi i stedsutvikling. Er det mulig å styre utviklingen av et sted i en bestemt retning ved å bruke kultur som strategi? Spørsmålet vil bli diskutert ut fra tre ...