• Rus i arbeidslivet - en studie fra et lederperspektiv 

      Larzen, Heidi (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan ledere opplever det er å ha ansatte med et mulig rusproblem, og hvordan de håndterer oppfølgingsarbeidet. Rusavhengighet forstås i dag ut ifra en biopsykososial modell, hvor biologiske, ...