• Relasjonens betydning i barneverntjenesten 

   Berge, Sandra; Stojanovic, Jovana (Master thesis, 2023)
   Hensikten med vår masteroppgave er å bidra til mer kunnskap om relasjonsarbeid i barneverntjenesten. På bakgrunn av det kom vi frem til følgende problemstilling: Hvordan forstår barnevernkonsulenter begrepet relasjon, og ...
  • Sosionomen i sykehuset 

   Fredheim Hanssen, Lisa (Master thesis, 2023)
   Hensikten med denne oppgaven er å belyse sosionomer som jobber i sykehus sin forståelse av sitt arbeid. Jeg ønsker å få et innblikk i hvordan de som sosionomer jobber i sykehus, den kunnskapen de vektlegger i arbeidet og ...