• Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter 

      Alpers, Lise-Merete (Skriftserien Avhandling;2, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2017)
      Temaet for denne avhandlingen er helsepersonells kulturelle kompetanse. Hovedhensikten er å undersøke hvilke kompetansebehov helsepersonell har ved pleie og behandling av pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen ...