Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0.