Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvarstad, Elin
dc.contributor.authorThøgersen, Joachim Minge
dc.date.accessioned2018-07-30T13:19:14Z
dc.date.accessioned2018-09-18T11:09:48Z
dc.date.available2018-07-30T13:19:14Z
dc.date.available2018-09-18T11:09:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSvarstad E, Thøgersen JT. Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012. Beta. 2018;32(1):41-58en
dc.identifier.issn0801-3322
dc.identifier.issn0801-3322
dc.identifier.issn1504-3134
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6179
dc.description.abstractSentraliserte lønnsforhandlinger er en viktig del av den norske eller nordiske modellen. En av fordelene med sentralisering i lønnsdannelsen er koordinering som igjen bidrar til mindre lønnsforskjeller. Artikkelen tar utgangspunkt i at koordinering kan skje også på lokalt nivå, og ser på effekten av koordinering på lønnsspredning ved lokale forhandlinger. Vi analyserer lønnsutviklingen for sivilingeniører og siviløkonomer, og ser spesielt på ulike mål for lønnsspredning. Lønnsdannelsen er mer koordinert blant sivilingeniører enn blant siviløkonomer. Resultatene viser at lønnsspredningen er størst blant siviløkonomene. Våre funn viser dermed at koordinering bidrar til mer sammenpresset lønnsstruktur, uavhengig av om lønnsdannelsen skjer på et desentralisert nivå.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesBeta;Årgang 32, nr. 1
dc.subjectLønnsdannelseen
dc.subjectLønnsspredningen
dc.subjectKoordineringen
dc.titleHvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004-2012en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-07-30T13:19:14Z
dc.description.versionacceptedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2018-01-03
dc.identifier.cristin1585732
dc.source.journalBeta


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel