Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanielsen, Kirsten
dc.date.accessioned2018-03-22T12:25:45Z
dc.date.accessioned2018-06-06T20:49:51Z
dc.date.available2018-03-22T12:25:45Z
dc.date.available2018-06-06T20:49:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDanielsen K. Et forsøk på å beskrive det foranderlige. En analyse av stedsendring på Romsås. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2017;1(6):453-469en
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5946
dc.description.abstractDenne artikkelen er et forsøk på å forstå og beskrive stedsendring i drabantbyen Romsås – en veletablert drabantby med en 40 år lang historie. Endringene kan faseinndeles: en optimistisk planleggingsfase, en nedturfase preget av stigmatisering og mye negativ medieomtale, og en oppturfase. Tross fasenes særpreg har noe vært konstant både på godt og vondt.Folkhar hele tidenvært gladeforleilighetene og naturnærheten, mens Romsåssenteret – en tenkt velkomst til bydelen – har vært stedets smertensbarn. Bydelen har nå 50 % «innvandrere» uten at dette har ført til konflikter, noe som kan skyldes befolkningens like sosioøkonomiske status og stedets arkitektoniske utforming. De positive endringene har å gjøre med investeringer på ulike nivåer av offentlige, halvoffentlige og private aktører.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesNorsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 1, nr. 6-2017
dc.rightsThis article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectStedsendringeren
dc.subjectDrabantbyeren
dc.subjectMedieomtaleren
dc.subjectStigmatiseringen
dc.titleEt forsøk på å beskrive det foranderlige. En analyse av stedsendring på Romsåsen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-03-22T12:25:45Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-06-03
dc.identifier.cristin1527586
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskrift


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).