Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGreve, Anne
dc.contributor.authorLerbak, Kari
dc.date.accessioned2018-01-19T05:55:07Z
dc.date.available2018-01-19T05:55:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5514
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractIn a book, as in all things, there are lines of articulation or segmentarity, strata and territories; but also lines of flight, movements of deterritorialization and destratification. Comparatives rates of flow on these lines produce phenomena of relative slowness and viscosity, or, on the contrary, of acceleration and rupture. All this, lines and measurable speeds constitutes an assemblage. (Deleuze & Guattari, 2013, s. 2). I sitatet ovenfor løfter Deleuze og Guattari fram at det i bøker, som i alle ting, er linjer og krefter som danner sammensetninger. Min masteroppgave veves sammen med Deleuze og Guattaris filosofi, for å tenke, artikulere og skrive fram slike linjer eller krefter som virker på/i livet i barnehagen. Disse har jeg, inspirert av Deleuze og Guattari, valgt å kalle for innganger til livet i barnehagen. Inngangene mine er kunst (litteratur), Karl Ove Knausgård og noen av hans tekster, hvordan litteratur kan være et våpen, Deleuze og Guattaris filosofi, ting, barnehagefeltet, etikk, om det å starte i midten, hva som har vært en drivkraft i oppgaven, tanker om en masteroppgave, blindgater, og om det å bli en forsker. Disse linjene veves sammen og skaper sammensetninger eller ”Assemblage”, som Deleuze og Guattari (2013) skriver i sitatet ovenfor. I ”Assemblagene” blir inngangene til tanker om noe av det som omgir livet i barnehagen; tanker om sukker, øyne, samtaler, rammer, lus, lyd, plastposer, vaner og om ansikter. Ved å veve inngangene sammen i et ”Assemblage”, søker jeg å tenke annerledes enn det jeg vanligvis gjør om temaene som løftes fram. Jeg har valgt å kalle masteroppgaven ”Med litteratur som våpen for å skape bliven i barnehagen”, på bakgrunn av at jeg bruker litteratur, både skjønnlitteratur og faglitteratur/filosofi for å kunne tenke på nye og/eller andre måter enn det jeg vanligvis gjør, og skape nye handlingsrom i barnehagen. Jeg ønsker å skape bliven i livet i barnehagen. Med Deleuze og Guattari tanker om kunst (her litteratur) vil jeg utforske hva litteratur gjør når det veves sammen med livet i barnehagen.en
dc.description.abstractIn a book, as in all things, there are lines of articulation or segmentarity, strata and territories; but also lines of flight, movements of deterritorialization and destratification. Comparatives rates of flow on these lines produce phenomena of relative slowness and viscosity, or, on the contrary, of acceleration and rupture. All this, lines and measurable speeds constitutes an assemblage. (Deleuze & Guattari, 2013, s. 2). In the quote above Deleuze and Guattari state that in a book as in all things, there are lines and forces that together constitute a whole. My master thesis is intertwined with Deleuze and Guattaris philosophy in a quest to think, articulate and write about these lines and forces that influence life in kindergarten. These lines and forces are, inspired by Deleuze and Guattari, referred to as entrances into life in kindergarten. These entrances are art (literature), Karl Ove Knausgård and some of his writings, things, the sphere surrounding kindergarten, ethics, thoughts about starting in the middle of things, what forces that have made me write this thesis, thoughts about what constitutes a master thesis, blind alleys, and thoughts about becoming a researcher. These entrances intertwine with each other and create compositions or” Assemblage”, as Deleuze and Guattari mention in the quote above. In the ”Assemblage” the entrances are intertwined and turns into thoughts about what surrounds life in kindergarten; thoughts about sugar, eyes, conversations, frames, lice, plastic bags, habits and faces. By doing so, I try to think different and new thoughts on the subjects in question. I have chosen to name my thesis ”With literature as a weapon to create becoming in kindergarten”, due to the fact that I use literature, both fiction and non- fiction/philosophy, to create new thoughts and new scope on lift in kindergarten. I want to create becoming in kindergarten. With Deleuze and Guattaris thoughts about art and literature, I have focused on writing/thinking about what literature can do when it intertwines with life kindergarten.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectkunsten
dc.subjectlitteraturen
dc.subjectfilosofien
dc.subjectDeleuzeen
dc.subjectGuattarien
dc.subjectbarnehageen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.titleMed litteratur som våpen for å skape bliven i barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionacceptedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel