Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Ann Kristin
dc.contributor.authorSlåtten, Mette Vaagan
dc.date.accessioned2017-11-21T10:05:49Z
dc.date.accessioned2017-12-14T11:30:44Z
dc.date.available2017-11-21T10:05:49Z
dc.date.available2017-12-14T11:30:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationLarsen AK, Slåtten MV. Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning. 2017;14(8):1-18en
dc.identifier.issn1890-9167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5413
dc.description.abstractFørste del av problemstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva styrerne gjør og kan gjøre for å styrke barnehagelærernes fagspråk. Våre funn viser at styrerne mener at både flat struktur, likhetskultur og svak kompetanse er sentrale årsaker. Styrerne mener de har en sentral rolle når det gjelder å ivareta fagspråket gjennom pedagogisk ledelse.en
dc.description.abstractThe first research question discusses what ECEC directors see as central causes to a weak professional language amongst kindergarten teachers. The second research question discusses what ECEC-directors are doing and can do to advance professional language. The main result is that ECEC-directors believe that both non- hierarchically structure, equality culture and low competence are some of the reasons. ECEC-directors are concerned that they have a central role to advance the professional language through professional management.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.relation.urihttps://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1811/1990
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectFagspråken
dc.subjectPedagogisk ledelseen
dc.subjectBarnehageren
dc.titleJeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråken
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2017-11-21T10:05:49Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1497815
dc.source.journalNordisk Barnehageforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.