Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorStender, Anne-Lise Sekse
dc.date.accessioned2017-10-24T12:00:45Z
dc.date.available2017-10-24T12:00:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5329
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractDenne analysen undersøker om konkurranseutsetting, i form av anbudskonkurranser, er et virkemiddel som øker kostnadseffektiviteten i kommunal renovasjon, og videre om ”trusselen” om konkurranseutsetting i seg selv er nok til å skape kostnadsforbedringer. Kommunal renovasjon er et av de områdene norske kommuner har konkurranseutsatt mest, med en økning fra 32 prosent i 2004 til 41 prosent i 2012. Tjenesten er også internasjonalt ansett som velegnet for konkurranseutsetting. I Norge er det fra før relativt få studier av konkurranseutsetting av kommunal renovasjon, og bare noen av disse ser på rene kostnadseffekter. Det teoretiske rammeverket for oppgaven er transaksjonskostnadsteori. Denne er velegnet for å undersøke om en kommune bør produsere selv, eller gjøre bruk av markedet og konkurranseutsette. Det avgjørende vil være de totale kostnadene, og hvorvidt de økte transaksjonskostnadene ved å bruke markedet veier opp før de reduserte produksjonskostnadene. Hver kommune må altså finne den beste tilpasning for sin organisasjon. Analysen bygger på data hentet fra den kommunale organisasjonsdatabasen for 2008 og 2012, samt fra Statistisk sentralbyrå. Resultatene viser at kommuner med konkurranseutsatt renovasjon har en liten økning i kostnadseffektiviteten. Kommuner som ligger i områder med mer velfungerende markeder har høyere kostnadseffektivitet enn de som ligger i områder hvor potensialet for markeder anses som lavt.language
dc.description.abstractThis analysis investigates whether contracting out, in the form of competitive tendering, is an efficient tool in reducing costs within municipal renovation, or not. We also investigate if the ”threat” of contracting out in itself is enough in order to improve cost efficiency. Municipal renovation is one of the more popular areas within Norwegian municipalities when it comes to contracting out, with an increase from 32% to 41% between 2004 and 2012, respectively. The service is also internationally known as being well suited for contracting out. In Norway, however, there have been relatively few studies of the contracting out of municipal renovation, and fewer still that investigated pure cost reductions. The theoretical framework for this study is transaction cost theory, which is well suited for investigating whether a municipal should produce a service itself or use the market and contract out. The deciding factors would be the total costs and in what degree the reduced production costs outweighs the increase in transaction costs from using the market. Hence, each municipality must find the organisation fit best suited for itself. This analysis is based upon data from the municipal organisation database 2008 and 2012, and Statistics Norway. Our results show that in municipals where renovation has been contracted out, there is an increase in cost efficiency. Furthermore, municipals in regions with a stronger market have higher cost efficiencies than municipals in regions with weaker markets.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectKonkurranseutsettinglanguage
dc.subjectAnbudskonkurranserlanguage
dc.subjectKostnadseffektivitetlanguage
dc.subjectKommunal renovasjonlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleKonkurranseutsetting av kommunal renovasjon: I hvilken grad påvirker konkurranseutsetting, eller trusselen om konkurranseutsetting, kostnadseffektiviteten for kommunal renovasjon?language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versiondraftlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record