Show simple item record

dc.contributor.authorRøysum, Anita
dc.date.accessioned2017-05-03T10:48:53Z
dc.date.accessioned2017-05-11T11:16:36Z
dc.date.available2017-05-03T10:48:53Z
dc.date.available2017-05-11T11:16:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRøysum A. Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet. 2016;33(1-2):142-161language
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4937
dc.description.abstractTildekker likestillingsargumentasjonen overfor minoritetskvinner en annen intensjon enn kjønnslikestilling? Denne artikkelen tar utgangspunkt i en tekstanalyse av Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Analysen viser hvordan kjønnslikestilling brukes som et styringsprinsipp for å få flere minoritetskvinner i yrkesarbeid. Likestillingsdiskursen ser ut til å tildekke en antakelse om at minoritetskvinner kan ha en svak arbeidsmoral. Slik blir likestilling «løsningen» på et velferds- og integrasjonsproblem med tanke på de minoritetskvinnene som ikke «vil» arbeide, mens målsettingene om valgfrihet og mangfold i stor grad ser ut til å dreie seg om symbolikk.language
dc.description.abstractAbstract: The work ethic disguised as gender equality? Do arguments for the gender equality of women from minorities have an altogether different intention? The point of departure for this article is text analysis of a Report to the Storting (white paper) no. 6 (2012–2013) A Coherent Integration Policy. Diversity and Community. It shows that gender equality is being used as a steering principle bringing women from minorities into the labour market. The gender equality discourse appears to conceal an assumption that these women have a poorly developed work ethic. In this way gender equality becomes the welfare and integration «solution» for women from minorities «not willing» to enter the labour market, while the goal of freedom of choice and diversity is to involve only symbolic gestures.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherUniversitetsforlagetlanguage
dc.rightsThis article is licensed with http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/language
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectLikestillinglanguage
dc.subjectMinoriteterlanguage
dc.subjectKvinnerlanguage
dc.titleArbeidsmoral forkledd som likestilling?language
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-03T10:48:53Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-08
dc.identifier.cristin1353129


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This article is licensed with http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as This article is licensed with http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/