Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.contributor.authorBreit, Eric
dc.contributor.authorBorg, Elin
dc.date.accessioned2017-05-04T07:49:35Z
dc.date.accessioned2017-05-05T07:32:19Z
dc.date.available2017-05-04T07:49:35Z
dc.date.available2017-05-05T07:32:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFossestøl K, Breit E, Borg E. Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet. 2016;33(1/2):5-23language
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4875
dc.description.abstractEn sentral forklaring på NAVs manglende måloppnåelse om flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd har vært omstillingsprosessen med den lokale etableringen av NAV-kontorene. I denne artikkelen drøfter vi en alternativ forklaring som involverer mer langsiktige strukturelle utfordringer for NAV-kontorene. Basert på kvalitative og kvantitative data fra ti NAV-kontorer skisserer vi tre strukturelle utfordringer: (a) Arbeids- og velferdsdirektoratets forenklingsarbeid har ikke ført fram, (b) lokalkontorene klarer fortsatt ikke å ta i bruk den statlige styringen, og (c) statlige og kommunale målsetninger og virkemidler for lokalkontorene og deres oppgaver drar ikke i samme retning. Vi diskuterer implikasjonene av vår analyse for forståelsen av NAVs manglende måloppnåelse og for lokalkontorenes utviklingspotensiale.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherUniversitetsforlagetlanguage
dc.rightsCC license BY-NClanguage
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectNAVlanguage
dc.subjectNAV-reformenlanguage
dc.subjectOmstillingsprosesserlanguage
dc.titleHvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?language
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-04T07:49:35Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-01
dc.identifier.cristin1265471


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

CC license BY-NC
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som CC license BY-NC