Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Henriette
dc.date.accessioned2016-12-01T18:15:38Z
dc.date.accessioned2017-03-14T12:34:50Z
dc.date.available2016-12-01T18:15:38Z
dc.date.available2017-03-14T12:34:50Z
dc.date.issued2016-06-21
dc.identifier.citationNordisk Barnehageforskning 2016, 12(3):1-11language
dc.identifier.issn1890-9167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4268
dc.description.abstractArtikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese - og skrivekyndighet (literacy), og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekst er kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy).language
dc.description.abstractBased on three observations of a four - year - old boy’s use of an iPad in his home, this article seeks to examine the strategies that he uses to obtain access to various media texts and how he reads and interprets them. It also aims to explore any signs of critical reflection during the observations, expressed through verbal language and navigation. Theoretica lly, it rests on an understanding of media literacy as an expanded text competency and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. It concludes that motivation and playfulnes s are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.relation.urihttps://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1363/1553
dc.rightsThis article is published under the CC BY 4.0 licenselanguage
dc.subjectBarnlanguage
dc.subjectDigitale medierlanguage
dc.subjectMedieteksterlanguage
dc.subjectTekstkompetanselanguage
dc.subjectLeklanguage
dc.subjectChildrenlanguage
dc.subjectDigital medialanguage
dc.subjectMedia textslanguage
dc.subjectLiteracylanguage
dc.subjectPlaylanguage
dc.titleÅ lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet.language
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.typeJournal article
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-12-01T18:15:38Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/nbf.1363
dc.identifier.cristin1363127


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record