• Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

      Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fontene forskning;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...