• Is it because you can’t, or don’t want to? The implementation of frontline sanctions in Norwegian social assistance 

   Vilhena, Susana (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-30)
   Welfare conditionality, particularly stringent benefit sanctions, has become increasingly prevalent in Western welfare states in recent decades. Although mandatory activation has received great attention in research, the ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 34, nr. 3-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Tidsskrift for velferdsforskning;19(01), Journal article; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...