• TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning 

   Thue, Fredrik (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-04)
   Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) har i 60 år vært det sentrale organ for en bred forskningstradisjon med opphav i Institutt for samfunnsforskning (ISF). Artikkelen drøfter denne tradisjonen og dens samfunnsmessige ...
  • TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning 

   Thue, Fredrik W. (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-04)
   Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) har i 60 år vært det sentrale organ for en bred forskningstradisjon med opphav i Institutt for samfunnsforskning (ISF). Artikkelen drøfter denne tradisjonen og dens samfunnsmessige ...