• Nyutdannede norske legers tilfredshet med utdanningen i Norge og i utlandet 

      Ulvestad, Marte E.S.; Wiers-Jenssen, Jannecke (Michael;19: Utgave 1 – 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Om lag halvparten av norske medisinstudenter utdannes i utlandet. I denne artikkelen viser vi i hvilken grad nordmenn som har studert medisin i utlandet, var tilfreds med utdanningen sin, sammenlignet med dem som har tatt ...