• Spenninger som påvirker styring og ledelse fra førstelinjeledere i Nav 

      Rønningstad, Chris (Fontene forskning;2/2020 • Årgang 13, Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Studien presenterer tre spenninger som påvirker førstelinjelederes mulighet til å utøve styring og ledelse i Nav. Spenningene er identifisert gjennom en litteraturgjennomgang av publikasjoner som beskriver styring og ...