• Forskningsbasert barnehagelærerutdanning? 

   Vågan, André; Havnes, Anton (Norsk pedagogisk tidsskrift;97(4-5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen skisserer et perspektiv på forskningsbasert barnehagelærerutdanning som i større grad enn tidligere legger til grunn det særegne ved yrkesfeltet og det potensialet studentaktive læringsformer har for ...
  • Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene 

   Tufte, Per Arne (Tidsskrift for samfunnsforskning;54(3), Journal article, 2013)