• Å skape et uenighetsfellesskap Historisk tidsskrift som debattforum 

      Messel, Jan; Roll-Hansen, Hege; Slottemo, Hilde Gunn (Historisk Tidsskrift (Norge);Bind 100, nr. 4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-15)
      I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...