• Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS). Kartlegging av programporteføljen 

   Hermansen, Hege; Sarastuen, Nora Kolkin; Agerup, Kristi; Simmersholm Mathisen, Maiken Andrea (Delrapport;2, Report, 2022)
   Dette er andre delrapport i følgeforskningsarbeidet tilknyttet Den gode studentopplevelsen (DGS) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Følgeforskningsprosjektet er initiert av programkontoret, behandlet i FoU-utvalget og ...
  • Studentmedvirkning i DGS Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (DGS) 

   Omland, Maren; Rudningen, Gudrun; Hermansen, Hege; Simmersholm Mathisen, Maiken Andrea; Mangen, Lisbeth Regine; Ali, Hasan; Bernhoft, Ingerid; Grav, Berit Andrea (Delrapport;4, Report, 2023)
   Innledning: Til leseren Den gode studentopplevelsen (DGS) representerer en betydelig satsning på utdanningskvalitet ved OsloMet og kjennetegnes av at studentmedvirkning er en integrert del av programdesignet. For det første ...