• Forskningsbasert barnehagelærerutdanning? 

      Vågan, André; Havnes, Anton (Norsk pedagogisk tidsskrift;97(4-5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Artikkelen skisserer et perspektiv på forskningsbasert barnehagelærerutdanning som i større grad enn tidligere legger til grunn det særegne ved yrkesfeltet og det potensialet studentaktive læringsformer har for ...